Skip to main content

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Stratejik Planlama
Süreç Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemleri
İşbirlikleri Yönetimi

Stratejik Planlama

-Stratejik Planlama -Komitesinin Oluşturulması
-Teknolojik Değerlendirme
-Sektör Analizi
-Pazar Analizi
-Özdeğerlendirme

-SWOT Analizi
•Strength
•Weaknesses
•Opportunities
•Therats

Süreç Yönetimi

•Süreç Amacı
•Süreç Hedefleri
•Süreç Kapsamı ve Sınırları
•Süreç Haritası

•Sürecin Girdileri
•Sürecin Tedarikçileri
•Sürecin Müşterileri
•Süreç Performans Göstergeleri

İnsan Kaynakları

•İşe Alma (Seçme ve Yerleştirme)
•Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Çalışmaları
•Oryantasyon
•Eğitim
•Personel Yönetmeliği
•İşten Ayrılma (İşten Çıkış Mülakatları)
•İş Seyehatları
•Onurlandırma ve Ödül Sistemi

•İç İletişim
•Performans Yönetim Sitemi,
•Kariyer Yönetim Sistemi
•Sürekli İyileştirme Uygulamaları
•Kıyaslama (Benchmark)
•Öneri Sistemleri
•Yaratıcılık ve Yenileşim
•Değişim Yönetimi

Yönetim Sistemleri

•Kalite Yönetim Sistemi
•Çevre Yönetim Sistemi

•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
-Risk Analizleri
•İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İşbirlikleri Yönetimi

•Alt İşverenlerin Yönetimi
•Tedarikçilerin Yönetimi

Close Menu

Ekol Kurumsal

Adres : Bağdat Caddesi Gökmen Apt. No:132/5 Feneryolu Kadıköy – İstanbul
Telefon : +90 216 337 50 37-38 pbx
Inter Fax : +90 212 326 91 49
Ofis Cep : 0506 273 33 42
E-Mail : info@ekolkurumsal.com