Etkili İletişim Yöntemleri
Beden Dilini Etkili Kullanma
Doğru ve Etkili Konuşma
Sunum Teknikleri
Stres Yönetimi
Öfke Kontrolü
Problem Çözme ve Karar Verme Stratejileri
Etkili Liderlik
Çatışma Yönetimi
Zaman Yönetimi
Telefonda İletişim Teknikleri
Hasta Hakları ve Hasta &Hasta Yakınları ile İletişim

İşletmelerde Takım Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Zaman Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Hasta İlişkileri Yönetimi

A) SEMİNERLER
Seminerler kurumumuz uzmanları ve/veya konunun uzmanı anlaşmalı olduğumuz kişiler ve akademisyenler tarafından kurumunuzda veya uygun gördüğünüz bir yerde verilir. Seminer süresi ortalama 2 saattir. Seminer konuları aşağıda belirtildiği gibi olmakla beraber, ihtiyacınız olan konular eklenebilir veya mevcutlar arasından seçim yapılabilir. Önerimiz seminerlerin ayda bir olacak şekilde Kasım-Mayıs ayları arasında programlanmasıdır.

1)Ailelere, Öğrencilere ve Velilere Yönelik Seminerler

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özellikleri
Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Cinsel Gelişimi ve Eğitimi
Okul Öncesi Çocuklarda Uyum & Davranış Sorunları ve Yaklaşım Biçimleri
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dil ve Konuşma Sorunları
Anne-Babaların Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Aile Rehberliği Programı
Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri Karşısında Anne Baba Eğitimi ve Müdahale Yolları & Örnek Vak’a Analizi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Duygusal Bir Deneyimdir “Öğrenme”
Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
Etkin Öğrenme & Verimli Ders Çalışma Alışkanlıklarının Kazandırılması
Ödev Yapmayan Çocuklar
İlköğretim Dönemi Çocuklarında Görülen Psikiyatrik Bozukluklar
Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Aile İlişkileri
Ergenlik Döneminde Arkadaşlık ve Karşı Cinsle İlişkiler
Ergenlik Dönemi Psikolojik Sorunları
Ergenlik Döneminde Alkol ve Madde Kullanımı
Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı ile Başedebilme
Meslek ve Alan Seçimi

2)Eğitimcilere Yönelik Seminerler

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özelliklerine Göre, Öğretmen Rol ve Tutumları
İlköğretim Çocuğunun Gelişim Özelliklerine Göre, Öğretmen Rol ve Tutumları
Çocuk- Aile- Okul İşbirliği Nasıl Sağlanır?
Çocukta Problemli Durumların Fark Edilmesi, Ayırt Edilebilmesi, Doğru Müdahale ve Yönlendirmenin Yapılması
Okul Öncesi ve İlköğretim Döneminde Resim ve Çocuk Resimlerinin Yorumlanması
Davranış ve Uyum Bozukluğu Gösteren Çocuklarda İletişim ve Uzman-Aile- Öğretmen Üçgeninde Öğretmenin Rolü ve Konumu
Çocuklarda Travmatik Yaşantı Karşısında Okul Ortamında Yapılabilecek Çalışmalar

B) ANA – BABA OKULU
Bu program okulunuzda çocuğu olan velilere ve okul dışından katılmak isteyen ebeveyn ve ebeveyn adaylarına yönelik olup, 4’ er haftalık olarak planlanmıştır. Okul öncesi ve ilköğretim velilerine yöneliktir. Her ay yenilenen gruplara göre tekrar edilebilir. Hangi konuyu, hangi uzmanın anlatacağı önceden kurumunuza bildirilecektir.

Ekol Kurumsal

Adres : Bağdat Caddesi Gökmen Apt. No:132/5 Feneryolu Kadıköy – İstanbul
Telefon : +90 216 337 50 37-38 pbx
Inter Fax : +90 212 326 91 49
Ofis Cep : 0506 273 33 42
E-Mail : info@ekolkurumsal.com