Skip to main content

EKOL KURUMSAL

Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı

Firma Hakkında
Tanıtım

Hakkımızda

Ekol Yönetim & Eğitim ve Kurumsal Danışmalık 2005 yılında, uzman klinik psikolog & eğitim bilimci…
Eğitim Danışmanlığı
Hizmetlerimiz

Eğitim Danışmanlığı

Kişisel Gelişim Eğitimleri Yönetim Becerileri Eğitimi Eğitim Kurumlarına Yönelik Hizmetler Kişisel Gelişim Eğitimleri Etkili İletişim…
Yönetim Danışmanlığı
Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Stratejik Planlama Süreç Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri İşbirlikleri Yönetimi Stratejik Planlama…

Ekol Yönetim & Eğitim ve Kurumsal Danışmalık

Hedefimiz iş ve eğitim dünyasındaki kurum ve çalışanlarına, onların da ihtiyaç duyduğu alanlarda uygun eğitim ve danışmalık hizmetleri vererek kişisel ve kuramsal gelişimlerine katkıda bulunmak, performanslarını arttırmak, kısa ve uzun vadede oluşabilecek problemlerine çözüm ortağı olmaktır.

DEĞİŞİM ve GELİŞİM için EKOL ile olun, EKOL olun…

Ekol Kurumsal Kurucuları

Tüm Hizmetlerimiz

EĞİTİM | YÖNETİM | DANIŞMANLIK
Kişisel Gelişim

Kişilerin başarı kazanabilmek için özellikle yeteneklerine uygun mecralarda konsantre olarak nasıl sürekli çalışabilecekleri ve üretici olabilecekleri ile ilgili çalışmalarında yol gösterici olmak bu tarz danışmanlığın temelini oluşturuyor. İstemedikleri bir hayatı değil istedikleri hayatı yaşayabilmeleri için insanlara yardımcı olmanın diğer bir adıdır kişisel gelişim danışmanlığı.

Yönetim Becerileri

Global tanımı itibarı ile “Bir işin yürütülme süreçlerindeki aktiviteler” şeklinde ifade edilen YÖNETİM terimi, müdahil olan kişi sayısı ve ölçek fark etmeksizin her türlü işin yürütülmesinde uygulanması gereken ilkeler bütünüdür. Bu ilkeler çerçevesinde işlerin verimli şekilde yönetilmesini üstlenecek kişilerin ve ekiplerin yönetim becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar.

Eğitim Kurumları Yönetimi

İnsanların hayatlarının önemli kısmını bünyelerinde geçirdiği, toplumsal düzenin sağlanması ve yürütülmesi için hayati önem taşıyan eğitim kurumlarının bu misyonunu yürütebilmeleri için bu konuda bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiş profesyonellerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu manada gerekli olgunluğa ulaşmış profesyonellerin eğitim kurumlarının yönetiminde başarı sağlamaları açısından yapılan faaliyetler.

Stratejik Planlama

Her türlü yönetim prensibinin ana yapı taşlarından birisi olan planlama, kısa vadede iyi sonuç verecek yaklaşımları içermekle beraber uzun vadeli düşünülmesi gereken proje ve uygulamalar için daha geniş bakış açılarını da içerir. Bu bakış açısını ise stratejik planlama olarak adlandırabiliriz. Planlama süreçlerinin kısa ve uzun vadeli olarak oluşturulması sürecinde profesyonel destek çalışmaları.

Süreç Yönetimi

Stratejik ilkeler çerçevesinde planlanan işlerin yürütülmesinde karşılaşılan problemlerin nasıl çözüleceği, kimin hangi sorumlulukları üstleneceği ve hangi yetkilere sahip olacağı gibi onlarca sorunun, sorulduğu an cevaplanabilmesi adına yapılan çalışmalar.

İnsan Kaynakları

İşe uygun kişinin tanımının yapılmasından önce işin tüm yönleriyle gerçekçi tanımının yapılması ve bu tanımlara uygun profesyonellere ulaşılması personel arayışına sahip kurumların beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasını sağlar. Doğru adaylara doğru şekilde ulaşıldıktan sonra mülakat, eleme ve işe yerleştirme süreçlerini içeren faaliyetler.

Kurumsal Performans Yönetimi

Bir kurumda performansı yönetmek için öncelikle hedefin belirlenmesi gerekir. Hedeflerin kurum içi ve kurum dışı olarak ayrıldıktan sonra yönetim kadrosunun tecrübeleri doğrultusunda tüm ekip üyesi paydaşların da geri bildirimlerini değerlendirerek hazırladıkları planlamada hedeflerin ne kadarına nasıl ulaşıldığının takibi faaliyetleri.

İşbirlikleri

Modern ve gelişmiş iş yönetim tekniklerini bilişim sistemleri çerçevesinde uygulama aşamasında çoğu zaman çeşitli profesyonel ekipleri işin içine dahil etmek gerekir. İşin gerektirdiği uzmanlıklara sahip profesyoneller ile yapılacak her türlü işbirliği tüm süreçlerin başarılı şekilde ilerleyerek sonuçlanmasına katkıda bulunur. Bu maksatla çeşitli ekiplerin bir arada uyumlu ve performanslı şekilde çalışmalarını temin açısından yapılacak tüm faaliyetler.

Referanslarımız

Çalıştığımız Firmalar

Close Menu

Ekol Kurumsal

Adres : Bağdat Caddesi Gökmen Apt. No:132/5 Feneryolu Kadıköy – İstanbul
Telefon : +90 216 337 50 37-38 pbx
Inter Fax : +90 212 326 91 49
Ofis Cep : 0506 273 33 42
E-Mail : info@ekolkurumsal.com